cho thu my chủ server
Results 1 to 8 of 8
 1. #1
  Super Moderator
  Join Date
  Aug 2009
  Location
  Ton Duc Thang University
  Posts
  510

  Default Cc mạch tạo dao động cơ bản

  1 Mạch tạo dao động
  1.1 Khi niệm về mạch dao động.
  Mạch dao động được ứng dụng rất nhiều trong cc thiết
  bị điện tử, như mạch dao động nội trong khối RF Radio, trong bộ knh Ti
  vi mầu, Mạch dao động tạo xung dng , xung mnh trong Ti vi , tạo
  sng hnh sin cho IC Vi xử l hoạt động v v

  • Mạch dao động hnh Sin
  • Mạch dao động đa hi
  • Mạch dao động nghẹt
  • Mạch dao động dng IC

  1.2 Mạch dao động hnh Sin
  Người ta c thể tạo dao động hnh Sin từ cc linh kiện L C hoặc từ thạch anh.
  * Mạch dao động hnh Sin dng L C
  Mạch dao động hnh Sin dng L C

  • Mach dao động trn c tụ C1 // L1 tạo thnh mạch dao
   động L -C Để duy tr sự dao động ny th tn hiệu dao động được đưa vo
   chn B của Transistor, R1 l trở định thin cho Transistor, R2 l trở
   gnh để lấy ra tn hiệu dao động ra , cuộn dy đấu từ chn
   E Transistor xuống mass c tc dụng lấy hồi tiếp để duy tr dao
   động. Tần số dao động của mạch phụ thuộc vo C1 v L1 theo cng thức

  f = 1 / 2.p.( L1.C1 )1/2
  * Mạch dao động hnh sin dng thạch anh.
  Mạch tạo dao động bằng thạch anh .

  • X1 : l thạch anh tạo dao động , tần số dao động được
   ghi trn thn của thach anh, khi thạch anh được cấp điện th n
   tự dao động ra sng hnh sin.thạch anh thường c tần số dao động từ vi
   trăm KHz đến vi chục MHz.
  • Đn Q1 khuyếch đại tn hiệu dao động từ thạch anh v cuối cng tn hiệu được lấy ra ở chn C.
  • R1 vừa l điện trở cấp nguồn cho thạch anh vừa định thin cho đn Q1
  • R2 l trở ghnh tạo ra sụt p để lấy ra tn hiệu .

  Thạch anh dao động trong Tivi mầu, my tnh
  1.3 Mạch dao động đa hi.
  Mạch dao động đa hi tạo xung vung
  * Bạn c thể tự lắp sơ đồ trn với cc thng số như sau :

  • R1 = R4 = 1 KW
  • R2 = R3 = 100KW
  • C1 = C2 = 10F/16V
  • Q1 = Q2 = đn C828
  • Hai đn Led
  • Nguồn Vcc l 6V DC
  • Tổng gi thnh lịnh kiện hết khoảng 4.000 VNĐ

  * Giải thch nguyn l hoạt động : Khi
  cấp nguồn , giả sử đn Q1 dẫn trước, p Uc đn Q1 giảm => thng qua
  C1 lm p Ub đn Q2 giảm => Q2 tắt => p Uc đn Q2 tăng =>
  thng qua C2 lm p Ub đn Q1 tăng => xc lập trạng thi Q1 dẫn bo
  ho v Q2 tắt , sau khoảng thời gian t , dng nạp qua R3 vo tụ C1 khi
  điện p ny > 0,6V th đn Q2 dẫn => p Uc đn Q2 giảm => tiếp
  tục như vậy cho đến khi Q2 dẫn bo ho v Q1 tắt, trạng thi lặp đi lặp
  lại v tạo thnh dao động, chu kỳ dao động phụ thuộc vo C1, C2 v R2,
  R3.
  2 Thiết kế mạch dao động bằng IC
  IC tạo dao động XX555 ; XX c thể l TA hoặc LA v v
  Mạch dao động tạo xung bằng IC 555

  • Bạn hy mua một IC họ 555 v tự lắp cho mnh một mạch tạo dao động theo sơ đồ nguyn l như trn.
  • Vcc cung cấp cho IC c thể sử dụng từ 4,5V đến 15V , đường mạch mầu đỏ l dương nguồn, mạch mầu đen dưới cng l m nguồn.
  • Tụ 103 (10nF) từ chn 5 xuống mass l cố định v bạn c thể bỏ qua ( khng lắp cũng được )
  • Khi thay đổi cc điện trở R1, R2 v gi trị tụ C1 bạn
   sẽ thu được dao động c tần số v độ rộng xung theo muốn theo cng
   thức.

  T = 0.7 (R1 + 2R2) C1 v f = 1.4 (R1 + 2R2) C1
  T = Thời gian của một chu kỳ ton phần tnh bằng (s)
  f = Tần số dao động tnh bằng (Hz)
  R1 = Điện trở tnh bằng ohm (W )
  R2 = Điện trở tnh bằng ohm ( W )
  C1 = Tụ điện tnh bằng Fara ( W )
  T = Tm + Ts
  T : chu kỳ ton phần
  Tm = 0,7 x ( R1 + R2 ) x C1 Tm : thời gian điện mức cao
  Ts = 0,7 x R2 x C1
  Ts : thời gian điện mức thấp
  Chu kỳ ton phần T bao gồm thời gian c điện
  mức cao Tm v thời gian c điện mức thấp Ts

  • Từ cc cng thức trn ta c thể tạo ra một dao động xung vung c độ rộng Tm v Ts bất kỳ.
  • Sau khi đ tạo ra xung c Tm v Ts ta c T = Tm + Ts v f = 1/ T

  * Th dụ bạn thiết kế mạch tạo xung như hnh dưới đy.
  Mạch tạo xung c Tm = 0,1s , Ts = 1s
  Bi tập : Lắp mạch dao động trn với cc thng số :

  • C1 = 10F = 10 x 10-6 = 10-5 F
  • R1 = R2 = 100KW = 100 x 103 W
  • Tnh Ts v Tm = ? Tnh tần số f = ?

  Bi lm :

  • Ta c Ts = 0,7 x R2 x C1 = 0,7 x 100.103 x 10-5 = 0,7 s
   Tm = 0,7 x ( R1 + R2 ) x C1 =
   = 0,7 x 200.103 x 105 = 1,4 s
  • => T = Tm + Ts = 1,4s + 0,7s = 2,1s
  • => f =1 / T = 1/2,1 ~ 0,5 Hz

  3 Mạch dao động nghẹt
  Mạch dao động nghẹt ( Blocking OSC )
  Mạh dao động nghẹt c nguyn tắc hoạt động kh đơn giản, mạch
  được sử dụng rộng ri trong cc bộ nguồn xung ( switching ), mạch c
  cấu tạo như sau :
  Mạch dao động nghẹt
  Mạch dao động nghẹt bao gồm :

  • Biến p : Gồm cuộn sơ cấp 1-2 v cuộn hồi tiếp 3-4, cuộn thứ cấp 5-6
  • Transistor Q tham gia dao động v đng vai tr l đn cng xuất ngắt mở tạo ra dng điện biến thin qua cuộn sơ cấp.
  • Trở định thin R1 ( l điện trở mồi )
  • R2, C2 l điện trở v tụ điện hồi tiếp

  C hai kiểu mắc hồi tiếp l
  hồi tiếp dương v hồi tiếp m, ta xt cấu tạo v nguyn tắc hoạt động
  của từng mạch.
  * Mạch dao động nghẹt hồi tiếp m .

  • Mạch hồi tiếp m c cuộn hồi tiếp 3-4 quấn ngược chiều với cuộn sơ cấp 1-2 , v điện trở mồi R1 c trị số nhỏ khoảng 100KW , mạch thường được sử dụng trong cc bộ nguồn cng xuất nhỏ khoảng 20W trở xuống
  • Nguyn tắc hoạt động : Khi cấp nguồn, dng định
   thin qua R1 kch cho đn Q1 dẫn kh mạnh, dng qua cuộn sơ cấp 1-2
   tăng nhanh tạo ra từ trường biến thin => cảm ứng sang cuộn hồi
   tiếp, chiều m của cuộn hồi tiếp được đưa về chn B đn Q thng qua R2,
   C2 lm điện p chn B đn Q giảm < 0V => đn Q lập tức
   chuyển sang trạng thi ngắt, sau khoảng thời gian t dng điện qua R1
   nạp vo tụ C2 lm p chn B đn Q tăng => đn Q dẫn lặp lại chu kỳ
   thứ hai => tạo thnh dao động .
  • Mạch dao động nghẹt hồi tiếp m c ưu điểm l dao động
   nhanh, nhưng c nhược điểm dễ bị xốc điện lm hỏng đn Q do đ mạch
   thường khng sử dụng trong cc bộ nguồn cng xuất lớn.

  * Mạch dao động nghẹt hồi tiếp dương .

  • Mạch dao động nghẹt hồi tiếp dương c cuộn hồi tiếp 3-4 quấn thuận chiều với cuộn sơ cấp 1-2, điện trở mồi R1 c trị số lớn khoảng 470KW
  • V R1 c trị số lớn, ln dng định thin qua R1
   ban đầu nhỏ => đn Q dẫn tăng dần => sinh ra từ trường biến thin
   cảm ứng ln cuộn hồi tiếp => điện p hồi tiếp lấy chiều dương hồi
   tiếp qua R2, C2 lm đn Q dẫn tăng => v tiếp tục cho đến khi
   đn Q dẫn bo ho, Khi đn Q dẫn bo ho, dng điện qua cuộn 1-2 khng
   đổi => mất điện p hồi tiếp => p chn B đn Q giảm nhanh v đn
   Q lập tức chuyển sang trạng thi ngắt, chu kỳ thứ hai lặp lại như trạng
   thi ban đầu v tạo thnh dao động.
  • Mạch ny c ưu điểm l rất an ton dao động từ từ khng
   bị xốc điện, v được sử dụng trong cc mạch nguồn cng xuất lớn
   như nguồn Ti vi mầu.

  * Xem lại l thuyế về cảm ứng điện từ :
  Th nghiệm về hiện tượng cảm ứng điện từ trong biến p.
  Ở th nghiệm trn ta thấy rằng
  , bng đn chỉ lo sng trong thời điểm cng tắc đng hoặc ngắt , nghĩa
  l khi dng điện chạy qua cuộn sơ cấp biến đổi, trong trường hợp c
  dng điện chạy qua cuộn sơ cấp nhưng khng đổi cũng khng tạo ra điện p cảm trn cuộn thứ cấp
  Theo: hocnghe.com.vn
  Được sửa bởi ict; vo lc 08:34 PM ngy 27-02-2010.

 2. #2
  Junior Member
  Join Date
  Jan 2010
  Location
  đại học hng hải việt nam
  Posts
  13

  Default

  anh ict ui, seo hok thấy mạch dao động RC vậy?

 3. #3
  Moderator
  Join Date
  Dec 2009
  Location
  ĐH Bch Khoa H Nội
  Posts
  214

  Default

  2 phần mềm ny, gip bạn tnh ton dao động với IC 555 Timer:

  http://www.mediafire.com/?ygitzydmwn1 4. #4
  Super Moderator
  Join Date
  Aug 2009
  Location
  Ton Duc Thang University
  Posts
  510

  Default

  anh ict ui, seo hok thấy mạch dao động RC vậy?
  Bạn tham khảo thm ci ny
  Download

 5. #5
  Junior Member
  Join Date
  Jan 2010
  Location
  đại học hng hải việt nam
  Posts
  13

  Default

  cảm ơn anh rất nhiều ! Giờ em cũng hiểu được hoạt động của 555 v cả mạch RC roi

 6. #6

  Smile

  hay qua dag lam bao cao thuc tap

  BQT: Bạn ch viết tiếng Việt đầy đủ dấu!
  Được sửa bởi belunhugo; vo lc 09:09 PM ngy 01-02-2010.

 7. #7

  Default

  _ Thm một phần mềm dng để tnh ton dnh cho ic555: 8. #8
  Senior Member
  Join Date
  Dec 2009
  Location
  LUNGWHA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
  Posts
  409

  Default

  Ti liệu rất bổ ch

 

 

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Chủ đề tương tự

 1. [H Nội] học quản trị mạng tại h nội - LH: 0979566309 - hồng anh
  By phamanh86 in forum Trao Đổi - Mua Bn
  Replies: 0
  Last Post: 20-07-2012, 10:05 AM
 2. Phương php soạn thảo một số loại cng văn thng dụng
  By rongviet in forum Pht triển năng lực
  Replies: 0
  Last Post: 20-11-2011, 04:27 PM
 3. Replies: 0
  Last Post: 09-05-2011, 06:32 PM
 4. Replies: 3
  Last Post: 15-11-2010, 10:53 PM
 5. Replies: 0
  Last Post: 07-11-2009, 04:31 PM

Tags for this Thread

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
My đo đường huyết | My đo huyết p | My chủ ảo | Thu server | Dịch vụ my chủ | Mua hosting |