Khắc phục lỗi khng thể mở file .mdi bằng Microsoft Office Document Imaging


Khắc phục lỗi khng thể mở file .mdi bằng Microsoft Office Document Imaging trong Microsoft Office 2007


I. Miu tả

- Khi bạn click đp vo file .mdi trong Windows Explorer v khng thể mở được file ny như mong đợi, c thng bo lỗi sau đy:
Code:
Windows cannot open this file:

File: file_name.mdi

- Hoặc trong một số hệ thống ci Microsoft Office 2007, biểu tượng của cc file .mdi ny l unknown, tức l hệ thống khng biết dng chương trnh g để mở n.

II. Nguyn nhn

Chương trnh Microsoft Office Document Imaging km theo trong cc chương trnh Microsoft Office 2007 khng được ci đặt hoặc bị lỗi.

III. Giải php

Để giải quyết rắc rối, chỉ cần ci đặt chương trnh Microsoft Office Document Imaging, lm theo cc bước sau:
1. Click Start, click Run, g appwiz.cpl, v click OK.
2. Trong danh sch Currently installed programs, click vo chương trnh Microsoft Office 2007 m bạn ci đặt.
3. Click Change.
4. Click Add or Remove features, v click Continue.
5. Tới mục Office Tools.
6. Click Microsoft Office Document Imaging, v click Run all from My Computer.
7. Click Continue.

Nếu bạn chỉ muốn ci đặt MDI viewer, hy lm theo cc bước sau:
1. Click Start, click Run, g appwiz.cpl, v click OK.
2. Trong danh sch Currently installed programs, click vo chương trnh Microsoft Office 2007 m bạn ci đặt.
3. Click Change.
4. Click Add or Remove features, v click Continue.
5. Tới mục Office Tools.
6. Tới mục Microsoft Office Document Imaging.
7. Click Scanning, OCR, and Indexing Services Filter, v chọn Run from My Computer.
8. Click Continue.This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.
IV. Lưu

p dụng cho:

Microsoft Office Ultimate 2007
Microsoft Office Enterprise 2007
Microsoft Office Professional 2007
Microsoft Office Professional Plus 2007
Microsoft Office Standard 2007
Microsoft Office Home and Student 2007
Microsoft Office Basic 2007
Microsoft Office Excel 2007
Microsoft Office Outlook 2007
Microsoft Office PowerPoint 2007
Microsoft Office Publisher 2007