Phn tch nguyn nhn.
Mất điện p 5V STB l do nguồn cấp trước khng hoạt động, c thể do cc nguyn nhn sau đy.
* Mất điện p 300V DC bn sơ cấp
- Khi nguồn bị cc sự cố như chập đn cng suất, chập cc đi ốt chỉnh lưu sẽ gy nổ cầu ch v mất điện p 300V DC

Nếu chập cc đi ốt trong cầu đi ốt chỉnh lưu sẽ dẫn đến nổ cầu ch hoặc đứt
điện trở nhiệt, lm mất điện p 300V DC


Nếu chập cc đn cng suất của nguồn chnh sẽ gy nổ cầu ch, đứt điện trở nhiệt v ko theo gy chập cc đi ốt chỉnh lưu, mất điện p 300V DC
* Nguồn cấp trước khng dao động.
- Nguồn cấp trước sẽ bị mất dao động khi bị cc sự cố như đứt điện trở mồi, bong mối hn đn cng suất v cc điện trở, tụ điện hồi tiếp để tạo dao động.

- Nếu đứt điện trở mồi hoặc bong chn R, C hồi tiếp th nguồn cấp trước sẽ mất dao động, mất điện p ra
- Nếu bong chn đn cng suất th mạch cũng mất dao động v mất điện p ra
- Nếu chập đn cng suất th sẽ nổ cầu ch, đứt điện trở nhiệt v c thể lm chập cc đi ốt chỉnh lưu điện p AC 220V
- Nếu chập hoặc đứt cc đi ốt chỉnh lưu điện p ra cũng lm mất điện p 5V STB


Xem lại bi học lin quan đến quan đến bệnh ny

Bước 3 Tho vỉ my ra v kiểm tra
Bạn cần kiểm tra tất cả cc linh kiện được ch thch như hnh dưới đy.
- Kiểm tra cầu ch xem c bị đứt khng ?
- Kiểm tra điện trở nhiệt (c điện trở khoảng 4,7Ω ) xem c bị đứt khng ?
- Kiểm tra cc đi ốt chỉnh lưu xem c bị đứt hay bị chập khng ?
- Kiểm tra cc đn cng suất xem c bị chập khng ?
- Kiểm tra hai con đi ốt chỉnh lưu đầu ra xem c bị chập hay đứt khng ?
Cần kiểm tra cc linh kiện được ch thch như hnh trn.
Cc trường hợp hư hỏng v phương php sửa chữa
Trường hợp 1
- Khng pht hiện thấy cc linh kiện trn bị chập hay đứt Cấp điện vo đo vẫn thấy c điện p 300V (hoặc đo trn cc tụ lọc vẫn thấy c 150V trn mỗi tụ)Sửa chữa
* Nếu vẫn c điện p 300V DC đầu vo nghĩa l cc đn cng suất khng bị chập, cầu ch v cc đi ốt vẫn tốt.
* Mất điện p ra l do nguồn bị mất dao động, v vậy bạn cần kiểm tra kỹ cc linh kiện sau: - Kiểm tra kỹ điện trở mồi, trường hợp ny đa số l do hỏng điện trở mồi. (ch điện trở mồi phải thay đng trị số hoặc cao hơn một cht)


Điện trở mồi được đấu từ điện p 300V đến chn B hoặc chn G đn cng suất
- Hn lại đn cng suất, điện trở v tụ hồi tiếp
- Đo kiểm tra hai đi ốt chỉnh lưu đầu ra, nếu thấy chập th bạn thay đi
ốt mới (ch đy l đi ốt cao tần)

Sau khi sửa xong, bạn cấp điện cho bộ nguồn v đo điện p trn sợi dy mầu tm nếu c điện p 5V th nguồn Stanby m bạn sửa đ hoạt động tốt.
__________________________________________________ _____________________________________
Trường hợp 2
- Pht hiện thấy đứt cầu ch, chập một hoặc nhiều đi ốt, thậm ch đứt cả điện trở nhiệt.
- Đo đn cng suất của nguồn cấp trước thấy bị chập CE hoặc chập DS, hai đn cng suất của nguồn chnh vẫn tốt.

Cc bước sửa chữa
* Tho đn cng suất đang bị chập ra ngoi v chỉ thay đn mới vo sau khi đ sửa xong mạch đầu vo v đ c điện p 300V DC.

Tho đn cng suất đang bị chập ra ngoi
* Thay cc đi ốt bị chập hoặ bị đứt
* Thay điện trở nhiệt (nếu đứt), nếu khng c ta c thể thay bằng điện trở sứ 4,7Ω /10W
* Thay cầu ch (lưu cần thay cầu ch chịu được 4 Ampe trở ln)

Thay thế cầu ch, điện trở nhiệt v cc đi ốt chỉnh lưu bị hỏng
=> Sau đ cấp điện cho bộ nguồn, đo điện p trn hai tụ lọc nguồn chnh xem c điện p chưa v c cn bằng khng ?

- Đo điện p trn hai tụ lọc phải c điện p 150V v điện p trn hai tụ phải bằng nhau.
- Trường hợp đo thấy điện p trn hai tụ bị lệch, bạn cần phải thay hai con điện trở đấu song song với hai tụ ny.
- Nếu điện p trn hai tụ điện vẫn bị lệch th bạn cần phải thay hai tụ điện mới.
- Nếu điện p trn hai tụ ny bị lệch th nguồn cho dng yếu v hay bị chết cc đn cng suất của nguồn chnh.
* Kiểm tra kỹ cc linh kiện xung quanh đn cng suất xem c bị hỏng khng ?

- Khi đn cng suất bị chập thường ko theo cc linh kiện khc bm vo chn B v chn E của đn cng suất bị hỏng theo.
- Cần kiểm tra kỹ cc điện trở bm vo chn E v cc đi ốt, Transistor bm vo chn B
=> Cc linh kiện xung quanh nếu thấy hỏng ta cần thay thế ngay.
* Bước sau cng l lắp đn cng suất vo vị tr
Lưu :
- Khi thay đn cng suất bạn cần ch , c hai loại đn được sử dụng trong nguồn cấp trước l đn BCE (đn thường) v đn DSG (Mosfet)
- Nếu bạn thay nhầm hai loại đn trn th n sẽ bị hỏng hoặc khng hoạt động
- Bạn c thể thay một đn cng suất tương đương (nếu khng c đn đng số)
- Đn tương đương l đn c cng chủng loại BCE hay DSG v được lấy từ vị tr tương đương trn một bộ nguồn khc, hoặc bạn c thể tra cứu cc
thng số: U max điện p cực đại, I max dng cực đại, v P max
cng suất cực đại, cc thng số trn nếu chng tương đương l thay
được.

Địa chỉ tra cứu đn Mosfet ở đy
* Cấp điện cho bộ nguồn v đo điện p 5V STB trn dy mầu tm

Sau khi sửa xong, bạn cấp điện cho bộ nguồn v đo điện p trn sợi dy mầu tm nếu c điện p 5V th nguồn Stanby m bạn sửa đ hoạt động tốt.
__________________________________________________ ______________________________________
Trường hợp 3
- Pht hiện thấy đứt cầu ch, chập một hoặc nhiều đi ốt, đứt điện trở nhiệt.
- Đo đn cng suất của nguồn cấp trước thấy bnh thường nhưng hai đn cng suất của nguồn chnh bị chập CE
Cc bước sửa chữa
* Tho hai đn cng suất của nguồn chnh đang bị chập ra ngoi

Tho hai đn cng suất ra ngoi
* Sau đ bạn thay thế cầu ch, điện trở nhiệt v cc đi ốt bị hỏng.

Thay thế cầu ch, điện trở nhiệt v cc đi ốt bị hỏng
=> Sau đ cấp điện cho bộ nguồn, đo điện p trn hai tụ lọc nguồn chnh xem c điện p chưa v c cn bằng khng ?

- Đo điện p trn hai tụ lọc phải c điện p 150V v điện p trn hai tụ phải bằng nhau.
- Trường hợp đo thấy điện p trn hai tụ bị lệch, bạn cần phải thay hai con điện trở đấu song song với hai tụ ny.
- Nếu điện p trn hai tụ điện vẫn bị lệch th bạn cần phải thay hai tụ điện mới.
- Nếu điện p trn hai tụ ny bị lệch th nguồn cho dng yếu v hay bị chết cc đn cng suất của nguồn chnh.
* Đo kiểm tra điện p 5V STB trn dy mầu tm

Sau khi sửa xong, bạn cấp điện cho bộ nguồn v đo điện p trn sợi dy mầu tm
nếu c điện p 5V th nguồn Stanby m bạn sửa đ hoạt động tốt.

* Bước sau cng l bạn thay hai đn cng suất mới cho nguồn chnh.
- Bạn c thể thay cc đn cng suất tương đương (nếu khng c đn đng số)
- Đn tương đương l đn c cng chủng loại BCE được lấy từ vị tr tương đương trn một bộ nguồn khc, hoặc bạn c thể tra cứu cc thng số: U
max điện p cực đại, I max dng cực đại, v P max cng suất cực đại, cc thng số trn nếu chng tương đương l thay được.

Địa chỉ tra cứu đn Mosfet ở đy
Ở trường hợp 3 ny nguyn nhn chập hai đn cng suất thường do điện p trn hai tụ lọc nguồn chnh bị lệch, v vậy khi kiểm tra thấy cc
đn cng suất của nguồn chnh bị chập, bạn cần kiểm tra kỹ hai tụ lọc nguồn v hai điện trở đấu song song với chng, sau khi thay thế cc tụ
v điện trở ny, điện p đo được trn hai tụ phải bằng nhau v bằng 150V


V dụ Nếu đứt R3 ở trn th điện p trn hai tụ sẽ lệch nhau, trn tụ C1 chỉ c 100V trong khi tụ C2
c 200V, trường hợp ny khi chạy sẽ gy hỏng cc đn cng suất của nguồn chnh sau t pht hoạt động
Khi cc tụ lọc ny bị kh cũng gy ra cho điện p ở điểm giữa bị lệch, v vậy bạn cần kiểm tra kỹ cc tụ lọc nếu điện p trn hai tụ ny lệch nhau

Nguồn: hocnghe.com.vn